Elżbieta Zabiegaj

elzbieta-zabiegaj1Elżbieta Zabiegaj – nadzór pedagogiczny pracy przedszkola Samodzielny Maluch

Zawód nauczyciela przedszkola wybrałam w wieku 14 lat rozpoczynając naukę w Studium Wychowania Przedszkolnego. Ta szkoła dała mi najlepsze przygotowanie do pracy z małymi dziećmi – wiedzę zarówno merytoryczną, jak i praktyczną. Będąc nauczycielem z kilkuletnim stażem pracy w przedszkolu i szkole podstawowej przypadkowo zetknęłam się z pedagogiką Montessori i w ten sposób rozpoczęłam zawodową przygodę życia – tworzenie integracyjnego przedszkola pracującego metodą Montessori, przy Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, pod patronatem Centrum Dziecięcego w Monachium. Udało mi się tam zgromadzić zespół dobrych pedagogów, specjalistów, którzy sprawili, że do tej placówki i dzieci i rodzice i nauczyciele przychodzą z przyjemnością. Przedszkole to stało się wzorem dla kolejnych montessoriańskich placówek powstających w Krakowie i poza Krakowem z uwagi na szkolenia, które dzięki kontaktom z niemiecką Fundacją Profesora Hellbruegge rozpoczęliśmy już od połowy lat 90-tych. Metoda Montessori trafiła także na uczelnie wyższe sprawiając, że coraz więcej nauczycieli miało okazje poznać ów system nauczania i rozpowszechniając się w postaci nowych przedszkoli (także szkół) pracujących tą metodą lub wprowadzających elementy metody Montessori do tradycyjnego systemu szkolnego.

Z przyjemnością zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców do przedszkola „Samodzielny Maluch”, którego pracowników będę prowadzić w najbliższym czasie poprzez meandry pedagogicznych aktywności. W pracy z dziećmi najważniejsze jest kierowanie się sercem i rozumem, a mądrość pedagogiczna włoskiej lekarki – Marii Montessori - jest dla nas przewodnikiem.

 

Wykształcenie i dorobek zawodowy:

 • przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówce przedszkolnej (6-letnie Studium Wychowania Przedszkolnego - 1982 r.)
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie logoterapii - ODN - 1983 r.
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie reedukacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - ODN - 1989 r.
 • wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej (WSP - 1988 r.)
 • podyplomowe międzynarodowe studia w zakresie pedagogiki leczniczej Montessori w Monachium - certyfikat Associatione Montessori Internationale - Deutsche Akademie für Entwicklungs - Rehabilitation - 1995 r.
 • kursy w zakresie pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi odbyte w Centrum Dziecięcym w Monachium - 1994/95 r.
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową - menadżer oświaty - Politechnika Krakowska 2002 r
 • studia podyplomowe - pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika AP 2004 r.
 • udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i sympozjach poświęconych pedagogice Montessori w Polsce, Niemczech, Włoszech i Austrii - 1995 - 2007 r., jako uczestnik i prelegent
 • od 1996 r. - dyrektor Przedszkola Integracyjnego Montessori
 • 1999 - 2005 i od 11.2006 - nadal- praca na stanowisku dyrektora Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - organu prowadzącego Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkole Integracyjne Montessori
 • do 2011 r. - 25 - letni staż pracy pedagogicznej
 • 2005 - medal "Miteinander wachsen" ("Wzrastać razem") Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z Monachium
 • 2005 - nauczyciel dyplomowany
 • 2006 - stypendium naukowe Fundacji Współpracy Niemiecko - Polskiej (w Monachium)
 • V 2006 - prezentacja pracowni pedagogiki leczniczej Montessori w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie w ramach Festiwalu Nauki
 • IX 2006 - współorganizacja kursu pedagogiki leczniczej Montessori z udziałem prof. T.Hellbruegge z Monachium - Łódź (IX - XI 2006)
 • aktualnie prowadzone studia monograficzne dotyczące koncepcji pedagogicznej profesora Theodora Hellbruegge z Monachium
 • 2006 -współzałożycielka Fundacji Centrum Montessori Kraków
 • koordynacja działań w celu założenia szkoły integracyjnej prowadzonej metodą Montessori
 • udział w pracach międzynarodowego zespołu do spraw pedagogiki leczniczej Montessori (docent Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej - Monachium)
 • współorganizacja studiów podyplomowych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori", wykłady z pedagogiki Montessori - teoria i praca z materiałem - 4 edycje 3 semestralnych studiów
 • 2008 - wystąpienie (Terapia multisensoryzcna bazą dla wspólnego wychowania dzieci zdrowych i z deficytami rozwojowymi) w Parlamencie Europejskim w Brukseli w ramach konferencji - "Szanse dziecka na prawidłowy rozwój wyzwaniem dla Europy"
 • V 2009 - referat o pracy w przedszkolu integracyjnym prowadzonym metodą Montessori na międzynarodowej konferencji w Kownie (Litwa)
 • Zainicjowanie i współorganizacja X Kongresu Montessori Europa 2009 Kraków
 • Otrzymanie nagrody - Margarete Aurin Preis 2009 (Międzynarodowa Akademia Rehabilitacji Rozwojowej - Monachium)
 • Organizacja Kursu Montessori w Zespole Szkół Specjalnych w Zabrzu
 • Współorganizacja klasy Montessori w Szkole Podstawowej nr 72 w Krakowie oraz patronat merytoryczny
 • Współorganizacja z Caritas Archidiecezji Krakowskiej kursu Montessori dla nauczycieli szkół podstawowych
 • II. 2010 Kurs Montessori w zakresie matematyki w klasach starszych szkoły podstawowej - Monachium
 • V. 2010 - Kurs Montessori w zakresie geometrii w klasach starszych szkoły podstawowej - Monachium
 • Rokroczny udział w międzynarodowych konferencjach pediatrii społecznej i spotkaniach wykładowców Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium
 • Podjęcie partnerskiej współpracy z Centrum Dziecięcym i szkołą, przedszkolem i żłobkiem Montessori w Erfurcie
 • 2010 - Organizacja warsztatu dotyczącego Pedagogiki Montessori dla dzieci poniżej 3 r.ż., z udziałem wykładowców z zagranicy (Japonia)
 • 2011 – organizacja warsztatów z zakresu wychowania kosmicznego, z udziałem wykładowców z zagranicy (Litwa)
 • 2010-11 Współpraca w zakresie organizacji niepublicznego przedszkola „Samodzielny Maluch”w Krakowie

 
Pełna Kadra:

 

elzbieta-zabiegaj1

 

Elżbieta Zabiegaj, nadzór pedagogicznyprzedszkola

Zawód nauczyciela przedszkola wybrałam w wieku 14 lat rozpoczynając naukę w Studium Wychowania Przedszkolnego. Ta szkoła dała mi najlepsze przygotowanie do pracy z małymi dziećmi – wiedzę zarówno merytoryczną, jak i praktyczną.

pełny opis

 

  Joanna Zmuda1

Joanna Żmuda

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W trakcie studiów uczęszczałam jako wolontariusz do jednej z krakowskich szkół podstawowych, gdzie pomagałam dzieciom słabszym w nauce i wymagającym szczególnej pomocy.

pełny opis

marta-cieslak

 

 

 

Marta Cieślak

Z wykształcenia jestem pedagogiem i nauczycielem wychowania przedszkolnego. Moje pierwsze spotkanie z pedagogiką Montessori miało miejsce na III roku studiów, które przekształciło się w wielką pasję. Pogłębianie tej pasji mogłam realizować będąc na praktykach i stażu w Integracyjnym Przedszkolu Montessori oraz jako nauczyciel w przedszkolu montessoriańskim.

 

pełny opis

  Kornelia_Regdosz1

Kornelia Regdosz

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Od 2008 roku jestem wolontariuszem w Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół "KLIKA".”

pełny opis

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
© 2011 Samodzielny Maluch - Przedszkole Montessori Kraków
Tworzenie stron www Kraków | PixArtist.com