O naszym przedszkolu

Przedszkole Montessori Samodzielny Maluch o profilu językowo-artystycznym realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oparty na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori.

Celem tej placówki jest wszechstronny rozwój dziecka ze zwróceniem uwagi na jego indywidualne potrzeby. Praca odbywa się w myśl głównej idei koncepcji Marii Montessori : "Pomóż mi zrobić to samemu". 

Dzieci rozwijają się pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej z przygotowaniem w zakresie pedagogiki Montessori. Przedszkole znajduje się w domu z ogrodem w cichej, spokojnej okolicy na obrzeżach Śródmieścia Krakowa w pobliżu Parku Wodnego. Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 lat. Prowadzimy też zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 2 lat.  Przedszkole rozpoczęło działalność 15 września 2011 roku.

 

Główne cele programu przedszkola Montessori Samodzielny Maluch, nawiązujące bezpośrednio do założeń pedagogiki Marii Montessori, są następujące:

 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji,
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka,
 • poznawanie świata na podstawie doświadczenia i eksperymentowania,
 • zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny,
 • doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
 • budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną,
 • poznawanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość,
 • wyrażanie twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • angażowanie rodziny dziecka do współpracy w Jego wychowanie.W działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych stosowane są głównie elementy pedagogiki Marii Montessori, wzbogacone o ofertę zajęć i zabaw organizowanych dla dzieci na terenie przedszkola :

zajęcia językowe:

 • nauka języka angielskiego,
 • utrwalanie poznanego na zajęciach z języka angielskiego materiału w  podstawowych zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie dania.

zajęcia artystyczne:

 • lepienie z gliny,
 • wykonywanie prac plastycznych z zastosowaniem różnych technik.

zajęcia ruchowe:

 • logorytmika, która jest połączeniem zajęć z logopedą, rytmiką /muzyką/ i ruchem,
 • gimnastyka korekcyjna raz w tygodniu 30-minutowe zajęcia, basen (jeżeli będzie grupa chętnych dzieci),
 • rytmika,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • taniec.

Nasze Przedszkolaki biorą udział w różnych imprezach okolicznościowych, wycieczkach. koncertach, przedstawieniach teatralnych.

Na terenie przedszkola organizowane są też warsztaty przyrodnicze.

 

Ponadto w pracy z dziećmi stosowane są ćwiczenia "Gimnastyki Mózgu" opracowane przez Paul‘a Dennisona.
Jest to metoda ożywienia i aktywizacji naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez ruch fizyczny ciała. Wykorzystując dziecięce zamiłowanie do ruchu w połączeniu z odpowiednio dobranymi, prostymi ćwiczeniami, które są możliwe do wykonania w każdych warunkach, można dziecku ułatwić komunikowanie, usprawnić pracę zmysłów, zwiększyć motywację do działania i wzmocnić poczucie własnej wartości.


Priorytetową kwestią w wychowaniu i edukacji przedszkolaków jest też nawiązanie pozytywnych, opartych na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy, relacji z rodzinami wychowanków. Rodzice biorą udział w życiu przedszkola poprzez codzienny kontakt z wychowawcami. Aktywne uczestnictwo rodziny w uroczystościach okolicznościowych, odbywających się na terenie placówki, przyczynia się do budowania więzi zarówno między dziećmi a rodzicami, jak również między rodzicami a przedszkolem.

Jesteśmy też w stanie zorganizować naukę jazdy konnej w pobliskiej stadninie koni.

 
© 2011 Samodzielny Maluch - Przedszkole Montessori Kraków
Tworzenie stron www Kraków | PixArtist.com