Oferta

Przedszkole jest otwarte przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 17:00.

 

Plan Dnia:

7:30-10:00 praca indywidualna z materiałami Montessori, w tym codziennie w języku angielskim
10:00-10:30 zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia poranne, ćwiczenia ciszy
10:30-11:00 drugie śniadanie
11:00-12:30 zajęcia programowe w grupach, zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki
12:30-13:15 obiad
13:15-14:00 odpoczynek poobiedni: słuchanie opowiadań, oglądanie książeczek, słuchanie muzyki, dla chętnych leżakowanie
14:00-15:15 zajęcia dowolnie wybrane przez dzieci
15:15-15:30 podwieczorek
15:30-17:00 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań i w ogrodzie oraz zajęcia dodatkowe

 

Podstawa programowa jest realizowana w trakcie całego dnia.

 

 

Zajęcia:

Praca indywidualna z materiałami Montessori: nauczyciel pokazuje dziecku w jaki sposób posługiwać się samodzielnie wybranymi pomocami. Dziecko obserwuje pokaz i powtarza czynność ćwicząc określone umiejętności. Poznając kolejne materiały znajdujące się w sali zajęć uczy się dokonywać wyboru, staje się samodzielne, uczy się współdziałania w grupie, czekania na swoją kolej, pomocy innym dzieciom, rozwija indywidualne zainteresowania i możliwości. W ten sposób jest realizowany program dostosowany do możliwości każdego dziecka, ponieważ materiały Montessori mają także własności diagnozujące i stymulujące jego rozwój .

Zajęcia grupowe: prowadzone są przez nauczyciela z całą grupą dzieci. W grupach mieszanych wiekowo nauczyciel przygotowuje je tak, aby i starsze i młodsze dzieci korzystały z tych zajęć w jak największym stopniu. Zajęcia te mają na celu usystematyzować wiedzę i umiejętności dzieci zdobyte w czasie pracy indywidualnej, a także przygotować dzieci do funkcjonowania w naszej rzeczywistości oświatowej, czyli zarówno w szkole prowadzonej systemem tradycyjnym , jak i montessoriańskim.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci powyżej 2 roku życia odbywają się  raz w tygodniu (piątek w godz. 8:00 do 9:00).

 

Zajęcia obejmują edukację artystyczną: muzykę i plastykę obecną na co dzień, a także codzienne zabawy i ćwiczenia w języku angielskim.
W naszej ofercie zajęcia prowadzą nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Zajęcia dodatkowe: j. angielski , gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne,ceramika, warsztaty przyrodnicze prowadzone przez firmę Jaku.

 

Cennik:

wpisowe -  wysokość jednego czesnego płatna jednorazowo przy zapisie dziecka,

czesne -  640 PLN,

opłata za wyżywienie - 9 zł dziennie, obejmuje obiad i podwieczorek.

Wszystkie opłaty dokonywane są do 5-tego dnia każdego miesiąca.

 


Dokumenty do ściągnięcia

 
© 2011 Samodzielny Maluch - Przedszkole Montessori Kraków
Tworzenie stron www Kraków | PixArtist.com