Kompetencje pracowników

Paulina Bąchor

Paulina Bąchor

Paulina Bąchor

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Posiadam 7-letnie doświadczenie związane z nauczaniem dzieci w przedszkolu. Praca metodą Marii Montessori daje mi wiele radości i satysfakcji. Pozwala mi lepiej zrozumieć, w jaki sposób najefektywniej towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata. Pracowałam z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadziłam wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidację.
Prywatnie, jestem mamą dwóch synów, 10-letniego Filipa i 4-letniego Kamila. Macierzyństwo pomaga mi patrzeć na każde dziecko w przedszkolu jak na swoje własne, z miłością, empatią i zrozumieniem. Jestem osobą odpowiedzialną, cierpliwą i wrażliwą na indywidualne potrzeby dzieci.

Ukończone kursy i szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, Kraków 2012 r.
Model pracy z dzieckiem/uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera, Kraków 2013 r.
Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Montessori, Łódź 2016 r.
Kurs Pedagogiki Marii Montessori i pedagogiki leczniczej, Kraków 2018 r.
Szkolenie „Wolność i dyscyplina w pedagogice Montessori”, Kraków 2018 r.

Anna-Stolarz

Anna Stolarz

Anna Stolarz

Jestem absolwentką Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na UP oraz Polonistyki nauczycielskiej na UJ, a także słuchaczką Kursu pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori organizowanego przez Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium. Jako mama dwojga przedszkolaków staram się zawsze podchodzić do dzieci z którymi pracuję w taki sposób, w jakich chcę aby moje dzieci były traktowane przez swoich wychowawców.
Moją pasją jest rekonstrukcja historyczna (należę do Drużyny Wojów Wiślanych Krak), językoznawstwo oraz trekking górski.

Kursy i szkolenia:
– Kurs pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori (w trakcie)
– Kurs języka angielskiego zakończony certyfikatem Cambridge English Level 1 (FCE, lipiec 2018)
– Studia podyplomowe: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym (2016)
– Studia magisterskie: Filologia polska spec. Kultura Litwy oraz spec. nauczycielska na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012)
– Studia licencjackie: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012)
– Studia licencjackie: Polonistyka, spec. nauczycielska na Uniwersytecie Jagiellońskim (2010)

KATARZYNA BADURA PRZEDSZKOLE SAMODZIELNY MALUCH

Katarzyna Badura

Katarzyna Badura

Jestem absolwentką filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z wychowania przedszkolnego. Odbyłam roczny staż w zakresie psychologii i pedagogiki działań twórczych z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Twórczej Edukacji KANGUR. Ukończyłam kurs „Praktyczne zastosowanie metody Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”, w bieżącym roku szkolnym realizuję Kurs pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori zakończony dyplomem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej z siedzibą w Monachium.
Równolegle z pracą w przedszkolu, realizuję się jako instruktorka tańca współczesnego dla dzieci w wieku szkolnym. Prowadzę również zajęcia baletowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Moje pozazawodowe pasje to teatr i sport.

Wybrane szkolenia:
– Studia podyplomowe: specjalność wychowanie przedszkolne.
– Staż w zakresie psychologii i pedagogiki działań twórczych z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur.
– Kurs „Praktyczne zastosowanie metody Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”.
– Kursu pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori organizowany przez Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium (w trakcie realizacji).
– Kurs języka angielskiego zakończony certyfikatem Cambridge English Level 1(FCE).
– Instruktorski kurs kwalifikacyjny, specjaność taniec współczesny.

PANI KASIA MUNIAK

Katarzyna Muniak

Katarzyna Muniak

Z wykształcenia i zamiłowania jestem nauczycielem oraz logopedą. Bardzo cenię sobie możliwość pracy w zawodzie, który daje mi bardzo dużo satysfakcji i radości. Praca metodą Montessori pozwoliła mi lepiej zrozumieć potrzeby rozwojowe dzieci. Jestem zafascynowana pedagogiką Montessori i pragnę pogłębiać swoją wiedzę w tym obszarze, abym jeszcze lepiej mogła pomagać swoim wychowankom w odkrywaniu świata.

Wykształcenie:
2017.10 – 2018.06 – Uniwersytet Pedagogiczny, studia podyplomowe, kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą.
2016.09.30 – 2017.06.11 – Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori oraz Pedagogiki Leczniczej Montessori 3 – 6 r. ż.
2016.08.17 – Awans zawodowy – nauczyciela kontraktowego.
2014 – 2016 – Uniwersytet Śląski , studia podyplomowe, logopedia.
2010 – 2012 – Uniwersytet Śląski, kierunek pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
2006 – 2010 – Krakowska Akademia, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika szkolna.

Kursy, Szkolenia, Konferencje:

2018.10.26 – 28 Kinezjologia Edukacyjna ,,Brain Gym’’ Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
2018.10.13 „Moje sylabki” – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.
2018.09.29 – Kurs kierownika wycieczek, Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.
2018.05.20 – Uczestnictwo w Polskich Dniach Montessori w Poznaniu „Szczęśliwe Dziecko”.
• Warsztaty z terapii ręki.
2017.12.02 – Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.
2017.06.12 – Wybrane zagadnienia z matematyki w szkole podstawowej Montessori.
2017.06.02 – Polskie Dni Montessori w Łodzi „Nauczyciel w drodze”.
2017.02.25 – Logorytmika – ruch – słuch – słowo.
2016.12.04 – Trening Skutecznego Nauczyciela metodą Thomasa Gorgona.
2016.06.18 – Warsztaty naukowo-szkoleniowe „Afazja dziecięca czyli w poszukiwaniu Yeti. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne” – dr Anna Żywot.
2016.06.18 – Warsztaty naukowo-szkoleniowe ,,Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbo-tonalnej” – dr Anita Lorenc.
2016.06.17 – Udział w VIII Interdyscyplinarnej Naukowej Konferencji Logopedycznej „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”.
2016.01.03 – Warsztaty muzyczno-teatralne zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni” – Monika Kluza ,,Wiosenne Nutki”.
2015.11.03 – Warsztaty plastyczno-muzyczne zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni” – Gabriela Mrozicka.
2015.10.28. – Warsztaty muzyczno-teatralne zorganizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni” – Monika Kluza ,,Kolorowe Nutki”.
2015.10.17 – Udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD) „Z teorii i praktyki dysfluencji mowy”.
2015 – Katolickie Centrum Edukacyjne CARITAS Archidiecezji Krakowskiej – Kurs pedagogiki Montessori.
17.03.2015 – Udział w logopedycznych warsztatach ,,Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich”.
15.03.2015 – Udział w Logopedycznej sesji naukowej w ramach VII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
6.03.2015 – Udział w Seminarium Naukowym cześć II ,,Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce.’’
10–12.06.2012 – Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” – kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
18-19.06.2012 – Stageman Polska – Animacja czasu wolnego.

Przebieg pracy:
1.07.2015 – nauczyciel wychowania przedszkolnego ,,Samodzielny Maluch’’, przedszkole Montessori.
2.09.2013 – 30.06.2015 – nauczyciel wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Krakowie.
03.2010 – 31.08.2013. Organizacja zabaw dla dzieci podczas imprez okolicznościowych na Sali zabaw – pracownik usług rekreacyjnych.
14-28.07.2012 – wychowawca kolonijny – Rabka Zdrój.

Elżbieta Zabiegaj

Elżbieta Zabiegaj

Elżbieta Zabiegaj - wsparcie merytoryczne, konsultacje dla placówki

nauczyciel przedszkola, pedagog Montessori (dyplom AMI – Monachium), oligofrenopedagog, dyrektor Przedszkola Integracyjnego Montessori w Krakowie i Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, inicjatorka wielu przedsięwzięć z zakresu pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori w kraju i za granicą, należy do międzynarodowego zespołu trenerów pedagogiki leczniczej Montessori, powołanego przez prof. Theodora Hellbruegge w Monachium,
członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori ,
Montessori – Europe oraz Associatione Montessori Internationale.

Elżbieta Zabiegaj

Bożena Lipnicka

Bożena Lipnicka - dyrektor przedszkola, mgr ekonomii i pedagog

Moje zafascynowanie pedagogiką Montessori trwa już 12 lat. Metodę kształcenia, opracowaną przez Marię Montessori, stosowałam od 2000 roku w rozwoju mojego syna. Najpierw uczestniczył w terapii Montessori w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego przy ul. Prochowej, a potem został przyjęty do mieszczącego się tam Integracyjnego Przedszkola Montessori. Współpraca z przedszkolem w latach 2001 – 2004 pozwoliła mi na poszerzenie wiedzy o pedagogice Marii Montessori i zdobycie praktycznego doświadczenia. W latach 2003 i 2004 wzięłam udział w spotkaniach szkoleniowych z metody Marii Montessori dla rodziców. Teraz realizuję swoje marzenie -otwieram Przedszkole Montessori Samodzielny Maluch. Jestem szczęściarą, bo nadzór pedagogiczny w moim przedszkolu zgodziła się sprawować mgr Elżbieta Zabiegaj. To dla mnie wielki zaszczyt móc pochwalić się współpracą z tak doświadczoną osobą. Udało nam się pozyskać wszechstronną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, wykształconą również w zakresie pedagogiki Montessori.

Paulina Bąchor

Paulina Bąchor

Anna-Stolarz

Anna Stolarz

KATARZYNA BADURA PRZEDSZKOLE SAMODZIELNY MALUCH

Katarzyna Badura

PANI KASIA MUNIAK

Katarzyna Muniak

Elżbieta Zabiegaj

Elżbieta Zabiegaj

Elżbieta Zabiegaj

Bożena Lipnicka