O przedszkolu

Przedszkole „Samodzielny Maluch” istnieje od 2011 roku. Jesteśmy placówką o  profilu językowo-artystycznym realizującym program dydaktyczno-wychowawczy oparty na założeniach pedagogiki Marii Montessori. Praca w naszym przedszkolu odbywa się w myśl montessoriańskiej idei: „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Celem naszej placówki jest wszechstronny rozwój dziecka ze zwróceniem uwagi na jego indywidualne potrzeby.

Lokalizacja:

Przedszkole znajduje się w domu z ogrodem w cichej, zielonej okolicy na obrzeżach Śródmieścia Krakowa w pobliżu Parku Wodnego. Położone jest przy spokojnej ulicy zamkniętej bramą wjazdową. 

Struktura przedszkola:

W naszym przedszkolu funkcjonują dwie grupy – Koralowa (15 dzieci) oraz Bursztynowa (14 dzieci). Nad ich rozwojem czuwają łącznie 4 nauczycielki – po dwie w każdej z grup. Dodatkowo nauczycieli wspierają dwie panie pomoce, które wspomagają dzieci w ich codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu. Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem pełni pani Elżbieta Zabiegaj – legenda pedagogiki Montessori w Krakowie.

Nasza kadra:

Cały zespół nauczycielski naszego przedszkola jest rzetelnie przygotowany do pracy metodą Montessori. Nasi nauczyciele są szkoleni na kursach organizowanych przez Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium. 

Wszyscy nasi nauczyciele są po studiach z pedagogiki przedszkolnej. Ponadto mamy w naszym stałym zespole oligofrenopedagoga, logopedę, polonistę oraz nauczycielkę tańca i absolwentkę stażu w zakresie psychologii i pedagogiki działań twórczych z dziećmi i młodzieżą. Szczegółowe przedstawienie naszej kadry dostępne jest dla rodziców naszych przedszkolaków na stronie internetowej przedszkola (po uprzednim zalogowaniu się).

Cele przedszkola:

Główne cele programu przedszkola Montessori Samodzielny Maluch, nawiązujące bezpośrednio do założeń pedagogiki Marii Montessori, są następujące:

•   zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji,
•   budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
•   rozwijanie samodzielności,
•   poznawanie świata na podstawie doświadczenia i eksperymentowania,
•   zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny,
•   rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka,
•   doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
•   budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną,
•   poznawanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość,
•   wyrażanie twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji,
•   wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
•   angażowanie rodziny dziecka do współpracy w Jego wychowanie.

W działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych stosowane są głównie elementy pedagogiki Marii Montessori, wzbogacone o ofertę zajęć i zabaw organizowanych dla dzieci na terenie przedszkola :

Metody pracy:

Najważniejszą metodą pracy obowiązującą w naszym przedszkolu jest metoda Marii Montessori. Oznacza to przede wszystkim pracę z materiałami montessoriańskimi, dzięki którym dziecko rozwija swoje zmysły oraz wiedzę i umiejętności w zakresie życia praktycznego, języka (własnego i obcego), matematyki i otaczającego go świata.

Praca metodą Montessori to także nauka koncentracji, skupienia uwagi na konkretnym zadaniu oraz przede wszystkim czerpania przyjemności i satysfakcji z własnej pracy. Takie podejście buduje u dziecka poczucie własnej wartości, uświadamia mu wartość pracy (własnej i cudzej), a także wycisza i uczy cierpliwości w szukaniu rozwiązania. 

W naszym przedszkolu odbywają się także zajęcia grupowe, w czasie których nauczyciele korzystają zarówno z bogactwa metod montessoriańskich, jak i wielu rozwiązań proponowanych przez współczesną pedagogikę, tak aby przygotować dzieci do funkcjonowania także w szkołach prowadzonych metodą tradycyjną. Szczegółowy plan dnia oraz opis zajęć znajduje się w zakładce „Oferta”. 

Ponadto w pracy z dziećmi w naszym przedszkolu stosowane są ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu” opracowane przez Paula Dennisona. Jest to metoda ożywienia i aktywizacji naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez ruch fizyczny ciała. Wykorzystując dziecięce zamiłowanie do ruchu w połączeniu z odpowiednio dobranymi, prostymi ćwiczeniami, które są możliwe do wykonania w każdych warunkach, można dziecku ułatwić komunikowanie, usprawnić pracę zmysłów, zwiększyć motywację do działania i wzmocnić poczucie własnej wartości.

Priorytetową kwestią w wychowaniu i edukacji przedszkolaków jest też nawiązanie pozytywnych, relacji z rodzinami wychowanków, opartych na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy. Rodzice biorą udział w życiu przedszkola poprzez codzienny kontakt z wychowawcami, a także m.in. udział w urodzinach dziecka. Aktywne uczestnictwo rodziny w różnych uroczystościach okolicznościowych odbywających się na terenie placówki przyczynia się do budowania więzi zarówno między dziećmi a rodzicami, jak również między rodzicami a przedszkolem.

Urodziny obchodzimy w naszym przedszkolu zgodnie z montessoriańską koncepcją, w myśl której każdy człowiek, nawet najmłodszy, ma już swoją własną historię życia. Młody jubilat przynosi do przedszkola różne pamiątki ze swojej drogi życiowej – pierwsze śpioszki, ulubioną zabawkę z czasów niemowlęcych, zdjęcia z różnych etapów życia. Ważnymi gośćmi w tym dniu są także rodzice jubilata, którzy pomagają mu opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach z każdego roku życia.

Wykształcenie i kwalifikacje naszych pracowników (wybrane aspekty):

Przygotowania pedagogiczne:

•   Studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej na poziomie magisterskim – cała kadra nauczycielska

Przygotowania Montessoriańskie:

•   Kurs pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori organizowany przez Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium – cała kadra nauczycielska
•   Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego w Polskim Stowarzyszeniu Montessori 
•   Kurs „Praktyczne zastosowanie metody Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”
•   Szkolenie „Wolność i dyscyplina w pedagogice Montessori”
•   Polskie Dni Montessori w Łodzi „Nauczyciel w drodze”
•   Polskie Dni Montessori w Poznaniu „Szczęśliwe Dziecko”
•   Wybrane zagadnienia z matematyki w szkole podstawowej Montessori

Inne metody nauczania:

•   Kinezjologia Edukacyjna ,,Brain Gym’' Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison
•   Trening Skutecznego Nauczyciela metodą Thomasa Gorgona
•   „Moje sylabki” – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

Terapia pedagogiczna:

•   Studia: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
•   Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
•   Model pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera 
•   Warsztaty z terapii ręki

Szkolenia artystyczne:

•   Taniec współczesny – instruktorski kurs kwalifikacyjny
•   Staż w zakresie psychologii i pedagogiki działań twórczych z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur
•   Warsztaty plastyczno-muzyczne (Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni”, Gabriela Mrozicka)
•   Warsztaty muzyczno-teatralne ,,Wiosenne Nutki” (Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni”, Monika Kluza)
•   Warsztaty muzyczno-teatralne ,,Kolorowe Nutki” (Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni”, Monika Kluza)
•   Animacja czasu wolnego (Stageman Polska)

Kwalifikacje językowe:

•   Filologia polska - studia magisterskie
•   Certyfikat Cambridge English Level 1

Kwalifikacje logopedyczne:

•   Logopedia – studia podyplomowe
•   Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
•   Logorytmika – ruch – słuch – słowo
•   Warsztaty logopedyczne ,,Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich”
•   Warsztaty naukowo-szkoleniowe ,,Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbo-tonalnej”
•   Warsztaty naukowo-szkoleniowe „Afazja dziecięca czyli w poszukiwaniu Yeti. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne”
•   Udział w VIII Interdyscyplinarnej Naukowej Konferencji Logopedycznej „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”
•   Udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się
•   Udział w Logopedycznej sesji naukowej w ramach VII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ISAD) „Z teorii i praktyki dysfluencji mowy”
•   Udział w Seminarium Naukowym ,,Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce”

Kwalifikacje organizacyjne:

•   Organizacja i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
•   Kurs kierownika wycieczek